Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

Służba liturgiczna

„Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej tak w osobie celebrującego, gdyż «Ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów», jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: «Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18,20)” (Sacrosanctum Concilium 7)

Lektorzy i ministranci naszej parafii służą Jezusowi obecnemu w swoim Kościele przez różne posługi spełniane w czasie świętej liturgii.

Słowo ministrant od łacińskiego słowa ministrare znaczy służyć - wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej.

Ministrant zatem:

  • Jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy Świętej
  • Jest tym który niesie znaki i przedmioty bardzo ważne dla liturgi
  • Jest sam znakiem, że nabożeństwo liturgiczne jest sprawą nie tylko kapłana, ale całej wspólnoty parafialnej
  • Jest znakiem, że w liturgii należy uczestniczyć tzn. współdziałać i współtworzyć ją

Wyrabia się przez to:
  • Pracowitość
  • Sumienność
  • Gorliwość
  • Żarliwość w modlitwie


Lektor - osoba czytająca komuś głośno. To ten kto w czasie liturgii czyta np. Słowo Boże lub odczytuje wezwania modlitwy wiernych. Kurs lektorski