Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ
Decyzją władz kościelnych w Litanii loretańskiej po wezwaniu "Matko Łaski Bożej" dodajemy wezwanie "Matko Miłosierdzia".

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016

W dniach 25-31 lipca 2016 roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Poprzedzą je tzw. "Dni w Diecezjach" (20-25.07), w czasie których młodzi ludzie z całego świata będą gościć w parafiach. Osoby, które zechcą włączyć się w przygotowania do ŚDM zapraszamy na spotkania DM "Zbar". Kto pragnie zostać wolontariuszem, powinien zarejestrować się na stronie www.wyd.ddmgniezno.pl w zakładce "wolontariat".

Przygotowanie do BIERZMOWANIA - Klasy III

* 24.04 (piątek), po wieczornej Mszy świętej - spotkanie kandydatów w kościele;
* 30.04 (czwartek), po wieczornej Mszy świętej - spotkanie kandydatów w kościele;
* 7.05 (czwartek), po wieczornej Mszy świętej - spotkanie kandydatów w kościele;
* 8.05 (piątek), po wieczornej Mszy świętej - spotkanie kandydatów i świadków w kościele ;
* 9.05 (sobota), godz. 10.00 - spowiedź święta.

Spotkania młodzieżowe DM "ZBAR"

Działalność Duszpasterstwa Młodzieżowego „Zbar” adresowana jest do młodych ludzi, którzy pragną z radością przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Spotkania w salce parafialnej w piątek o godz. 18:30. Zapraszamy!

Nabożeństwo fatimskie

Zapraszamy na nabożeństwa fatimskie każdego 13 dnia miesiąca począwszy od maja do października włącznie. Na czas trwania nabożeństwa i procesję można zabrać ze sobą świece.

"Nabożeństwa majowe"

Naręcza świeżych kwiatów zdobiące przydrożne figurki i kapliczki mają swój niewątpliwy urok. Sama budząca się do życia przyroda zdaje się nawoływać „Chwalcie łąki umajone…”, jednak radosna atmosfera tych nabożeństw umyka uwadze – zwłaszcza ludzi młodych. Litania Loretańska odbierana jest jako nużąca, pieśni maryjne – przestarzałe. „Majowe” postrzegane są bardziej jako element folkloru, aniżeli okazja do „przebudzenia” swojej wiary po zimowym śnie i oddania czci Matce Boga. Zanim nabożeństwa majowe przybrały znaną nam formę, poprzedzała je długa tradycja kultu Maryi. Jego źródło znajdujemy w Kościele Wschodnim, w którym już od V w. znany był zwyczaj śpiewania pieśni ku czci Panny nad pannami. Maj z Matką Chrystusową powiązał dopiero hiszpański król Alfons X zwany Mądrym w XIII w. Zachęcał on swych poddanych do wspólnych wieczornych modlitw przy figurach przedstawiających Matkę Najczystszą. Sam też napisał około czterystu pięćdziesięciu pieśni sławiących Bożą Rodzicielkę. Po raz pierwszy maj nazwano „miesiącem Maryi” w książeczce „Maj duchowy” wydanej w Niemczech w 1549 r. Publikacja ta miała charakter polemiczny i była odpowiedzią na wizerunek Bogarodzicy nakreślony przez teologów protestanckich. Z XIV w. pochodzą już najwcześniejsze wzmianki o ozdabianiu wizerunków Maryi wiankami z polnych kwiatów. Chlubi się tym mistyk, bł. Henryk Suzon. Królowa Niebios miała go za to wynagrodzić wizją, w której odbiera Ona chwałę od aniołów. Podobnie czynił też wielki „Apostoł Rzymu” – Filip z Neri (XVI w.) – w maju, wraz ze swymi podopiecznymi, modlił się i ofiarowywał kwiaty właśnie ku chwale Niepokalanej. Do tej tradycji 300 lat później nawiązał św. Jan Bosko, który organizował dla swych wychowanków konkursy na najpiękniej ozdobiony wizerunek Matki Boskiej. Wielkie zasługi w propagowaniu nabożeństw majowych ma zakon jezuitów. Jeden z jego członków, Gaetano Ansolani (XVIII w.), uznawany jest za autora właściwych, znanych nam, „majowych”. Codziennie w maju gromadził on tłumy wiernych, by urządzać koncerty pieśni ku chwale Maryi Panny, zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Jako najbardziej żarliwy krzewiciel „majowych” przeszedł zaś do historii o. Alfonso Muzzarelli (przełom XVIII i XIX w). Broszurkę, w której popularyzował ten rodzaj kultu maryjnego, rozesłał do wszystkich biskupów Włoch. Jego gorliwość ujęła nawet samego Piusa VII, który jako pierwszy wydał bullę o nabożeństwie majowym. Zgodnie z jej literą, jego uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Także w Polsce nabożeństwa majowe rozpowszechniły się dzięki jezuitom. Po raz pierwszy ich odprawianie poświadczone jest w Tarnopolu (1838 r.), następnie w Warszawie (kościół św. Krzyża), Krakowie i Włocławku. W ciągu kolejnych kilkunastu lat słowa Litanii Loretańskiej wyśpiewywane w majowe wieczory, niosły się już po całej naszej ojczyźnie.