Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

Sakrament pojednania

Okazja do Spowiedzi św. będzie w sobotę, 20. grudnia. Tego dnia o godz. 15:30 rozpoczniemy Nabożeństwo Pokutne wraz z Rachunkiem Sumienia, po którym zaproszeni kapłani wraz z miejscowymi duszpasterzami będą spowiadać do godz. 18:00. Dodatkowo spowiadać będziemy jeszcze w czwartek i piątek pół godziny przed wieczorną Mszą św.

Roraty

Trwa Adwent – czas radosnego oczekiwania i przygotowania się na przyjście Pana. Tradycyjne Roraty przeżywamy w poniedziałki, środy i piątki o godz. 6:30. W tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 8:00. Dzieci zapraszamy na Roraty z lampionami oraz do konkursu obrazkowego.

Przygotowanie do BIERZMOWANIA - grudzień

* 4.12 (czwartek), po wieczornej Mszy świętej - spotkanie kandydatów do bierzmowania w kościele;
* 14.12 (niedziela), godz. 17:00 - Msza święta z udziałem kandydatów do bierzmowania;
* 18.12 (czwartek), po wieczornej Mszy świętej - spotkanie kandydatów do bierzmowania w salce;
* 28.12 (niedziela), godz. 17:00 - Msza święta z udziałem kandydatów do bierzmowania;
* UDZIAŁ W RORATACH

Spotkania młodzieżowe DM "ZBAR"

Działalność Duszpasterstwa Młodzieżowego „Zbar” adresowana jest do młodych ludzi, którzy pragną z radością przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Spotkania w salce parafialnej w piątek o godz. 18:30. Zapraszamy!

Nabożeństwo fatimskie

Zapraszamy na nabożeństwa fatimskie każdego 13 dnia miesiąca począwszy od maja do października włącznie. Na czas trwania nabożeństwa i procesję można zabrać ze sobą świece.

Liturgia i symbole Adwentu

Adwent w polskiej rzeczywistości religijnej jest szczególne pięknym okresem liturgicznym. Przemawia za tym bardzo rozbudowana w naszej tradycji jego symbolika oraz znaczenie. Liturgia Adwentu trwa cztery tygodnie, a ostatni IV tydzień jest pełnym napięcia i radości oczekiwaniem na Narodzenie się Mesjasza. W czytaniach mszalnych wyczuwa się podwójne napięcie eschatologiczne. Trzy pierwsze Niedziele podkreślają oczekiwanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Z kolei ostatni tydzień jest bezpośrednim przygotowaniem na czas Bożego Narodzenia i jest wspomnieniem pierwszego przyjścia Syna Bożego. Z obu tych względów Adwent jest czasem radosnego, acz pobożnego oczekiwania. Czas Adwentu ma także bogatą i piękna symbolikę. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Polsce, są Roraty (nazwa pochodzi od pieśni adwentowej Rorate coeli - Niebiosa, spuście rosę – Iz 43,8 ), pierwsze wzmianki o ich celebracji pochodzą z XIII w., od XIV w. znane są już w całej Polsce. Msza roratnia, czyli wotywna o Najświętszej Maryi Pannie sprawowana jest wcześnie rano tak, że mrok świątyni rozpraszają jedynie zapalone świece. Roraty to czas, kiedy razem z Maryją oczekujemy na wybawienie, jakie przyniosą światu narodziny Zbawiciela. Podczas tej rannej mszy Maryję symbolizuje specjalna świeca zwana roratką. W tradycji przyjmuje się, że jest ona znakiem Maryi, która jako jutrzenka zwiastuje "wschodzące słońce" – Jezusa Chrystusa. Po I wojnie pojawił się także zwyczaj umieszczania w kościołach wieńca adwentowego wykonanego z jedliny z czterema świecami. Jest to symbol nadziei. Również świece mają określone znaczenie. Pierwsza z nich, zapalana w I Niedzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Kolejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symbolizuje wiarę patriarchów narodu wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej. Trzecia, zapalana w III Niedzielę Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida świętu ącego Przymierze z Bogiem. Ostatnia, zapalana w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju. Całość wieńca adwentowego (światło, zieleń i forma - krąg ) symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana.