Strona Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

Nabożeństwa różańcowe

Wszystkie osoby dorosłe oraz młodzież zapraszamy na nabożeństwa różańcowe od poniedziałku do piątku po każdej wieczornej Mszy św. Z kolei dzieci wraz z rodzicami, szczególnie zaś dzieci pierwszokomunijne, zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w środę i piątek o godz. 16:30.

Przygotowanie do BIERZMOWANIA - październik

* 2.10 (czwartek), po wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie - spotkanie kandydatów do bierzmowania w kościele;
* 12.10 (niedziela), godz. 17:00 - Msza święta z udziałem kandydatów do bierzmowania;
* 23.10 (czwartek), po wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie - spotkanie kandydatów do bierzmowania w kościele;
* 26.10 (niedziela), godz. 17:00 - Msza święta z przedstawieniem kandydatów (składanie deklaracji);
* Udział w nabożeństwach różańcowych.

Spotkania młodzieżowe DM "ZBAR"

Działalność Duszpasterstwa Młodzieżowego „Zbar” adresowana jest do młodych ludzi, którzy pragną z radością przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Spotkania w salce parafialnej w piątek o godz. 18:30. Zapraszamy!

Nabożeństwo fatimskie

Zapraszamy na nabożeństwa fatimskie każdego 13 dnia miesiąca począwszy od maja do października włącznie. Na czas trwania nabożeństwa i procesję można zabrać ze sobą świece.

Tydzień Misyjny - pamiętajmy o modlitwie!

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.